Kolen zoeken

Soraya Diloe

Keesje Brijde ging kolen zoeken
in alle soorten hoeken,

maar de oorlog was nog steeds aan de gang,
hij was heel erg bang.

Hij had geen keus,
want hij was de speurneus.

Toen kwam er een kogel door zijn hoofd
en dat werd zijn dood.