Kort leven

Amber Blom

Kolen die van de wagons vielen
Door kapotte of slechte wielen

De jongeren gingen ze dan stelen
En met hun familie delen

Ze gingen met de kooltjes weg
Voor de rest was er alleen maar pech

De mensen deden het allemaal
Anders moest je naar het hospitaal

Die vrieskou was er namelijk wel
De mensen trokken bij ieder aan de bel

Kooltjes haalde Keesje ook
Langs de wisselstrook

Er was een vuurgevecht aan de gang
Dat maakte Keesje wel een beetje bang

Kooltjes rapen doe ik vlug
En dan ga ik meteen weer terug

Toen ging het mis
Je hoorde nog net de sis

Van de kogel door zijn hoofd
Voordat hij was verdoofd…