Leeg gevoel

Dylan Zwebe

Mijn naam is Nick

Mijn koosnaam Grote Nick

Oorlog is een leeg gevoel

Vrede is een warm gevoel

Ik ben boos

Ik ben woedend

Daarom doe ik mee met de staking

Mijn naam is Nick

Ik heb last van mijn zenuwen

Dat voel ik in mijn hoofd

Vrede is een warm gevoel

Oorlog is een leeg gevoel