Oorlog

Cristiano Antunes Vicoso

Oorlog

Mag nooit meer gebeuren

Want Dat is treurig

Het duurde heel lang

En iedereen was bang

Zij vochten voor iedereen

Zodat het verdriet verdween

Vrijheid

Eindelijk vrijheid

Nu herdenken wij

Want de oorlog is voorbij