Tijdens de oorlog

Charlotte

Tijdens de oorlog
in het duister zonder licht.
Alleen in een schuilkelder,
was toen verplicht.

Tijdens de oorlog
geen eten en geen geld.
Je zocht zelfs naar voedsel op een vuilnisbelt.

Tijdens de oorlog
In het duister zonder licht.