Vrede en oorlog

Aran Slieker

Vrede is hier het heden
en oorlog het verleden
De Duitsers vielen binnen en pakte alles af
Ze volgde blind bevelen van Hitler, ik noem het laf
Hitler wou wereldmacht
Op elke hoek zette hij een wacht
Vrede is hier het heden
en oorlog het verleden
Een Jood is gestraft
door wat diegene dacht
Door de Duitsers afgevoerd
Iedereen tot tranen geroerd
Waar daar de dood op hen loert
Vrede is hier het heden
en oorlog het verleden