Buitenspelen

Tom Kolk

Ik mag niet eens meer buitenspelen

Buiten is het altijd vrezen

Voor een virus, een onbekend wezen

Ik breng nu mijn tijd door met lezen

Jaren geleden moesten ze ook vrezen

Voor een militair wezen

De Duitse vlag werd gehesen

Hoe moest dat voor Keesje wezen

Zou hij ook hebben gelezen

Of moest hij te veel vrezen

Voor dat militaire wezen

Dat is de vraag die nu is gerezen