Kolentocht

Filippa Tilroe

Daar loopt een jongen

door de Rietlanden

Het is koud, hij zoekt kolen

Bevroren zijn zijn koude handen

als het ijs op de polen

Dan klinkt een knal en wordt het weer stil

Geen geluid meer, zelf geen gil

De oorlog gaat voorbij

Maar Keesje was al vrij.