Oorlogsgedicht

Rosie Bourdrez

Geen geld, geen eten

Ze konden nergens leven

Nooit plezier, nooit gelach

Niemand die aan ze dacht

Met z’n tienen in een bootje over de zee

En elke keer verdronk er een

De oorlog was een nachtmerrie voor iedereen

De oorlog was toen het grootste probleem

De oorlog had geen vrede

En zonder vrede was er niet veel leven

Soldaten uit het leger moesten vechten voor andermans leven

Knallen elke dag/Schietpartijen en overlast

Gelukkig was er ook een dag dat de oorlog over was

We zijn allemaal bijeen om te herdenken iedereen

Die de oorlog heeft meegemaakt

En kinderen die hun ouders zijn kwijtgeraakt