Rikkie

Flynn van Beek

Oorlog is mensen doden, vrede is mensen blij maken.

Ik heet Rik, mijn moeder noemde me vroeger Rikkie.

Ik werk in een fabriek, daar maak ik speelgoed.

Mijn armen zijn krachtig, mijn armen zijn moedig.

Ik staak met mijn vrienden.

Oorlog is heel veel mensen doden, vrede is een kleine tijger.